Ons kwaliteitsprogramma van ArboNed

Ons kwalitietsprogramma voor artsen

ArboNed biedt artsen een omvangrijk kwaliteitsprogramma om iedere bedrijfsarts optimaal te ondersteunen en uit te dagen. We investeren sterk in de verdere professionele ontwikkeling van onze artsen, met als resultaat dat de beste bedrijfsartsen bij ArboNed werken.

Frank & Vrij

Bedrijfsartsen die werken bij ArboNed zijn bekwaam en beheersen alle benodigde kennis. Onze bedrijfsartsen zijn gezaghebbend en acteren ‘Frank & Vrij’. Ze zijn trots op hun vak en durven grenzen op te zoeken. Zijn nieuwsgierig en hongerig naar nieuwe kennis en delen deze graag met anderen. ArboNed onderhoudt intensief contact met alle bedrijfsartsen, door blijvend in gesprek te zijn over ieders professionele ontwikkeling en aansluiting te houden bij de ambitie en kwaliteiten van iedere bedrijfsarts.

Herregistratie

De lat ligt hoog. Als bedrijfsarts moet je 40 registratiepunten moet behalen. Iedere arts maakt een jaarontwikkelingsplan, met hierin een mix van algemene en specifieke activiteiten. Passend bij jouw interesse kun je je op allerlei gebieden ontwikkelen.

Artsenregister

Onze artsen bieden we een artsenregister. In een goed beveiligde webomgeving heeft iedere arts een gevuld profiel, waardoor alle expertise, kennis en kunde voor alle collega’s zichtbaar worden. In het register kun je naar een arts en op expertise zoeken. En binnen gesloten groepen wordt gediscussieerd, kennis en ervaring gedeeld. Het register is voor iedere arts een bron van informatie en met name een faciliterende tool voor professionele ontwikkeling.

Staf Kwaliteit

De stafafdeling Kwaliteit speelt een hoofdrol bij de kwaliteitsbewaking. Denk daarbij aan privacy-bescherming, certificering, externe en interne audits, dossiertoetsing en evaluatie van ons kwaliteitsysteem. Dit is bij ArboNed goed geregeld.