Verzuimmanagement

Verzuimmanagement

Samen het verzuim managen. Met werkgevers, met werknemers en met collega’s. Jij weet waarom mensen uitvallen en hoe je ze verantwoord weer aan het werk krijgt. En hoe je het verzuim binnen organisaties kunt verlagen en laag kunt houden.

Gesprekspartner van werknemer én werkgever

Spreekuren met werknemers staan in het teken van werkhervatting. Jij weet wat nodig is om te zorgen dat werknemers niet uitvallen of om de terugkeer naar het werk te versnellen. Je gaat het gesprek aan over de arbeidsomstandigheden, de belastbaarheid, het tempo van het herstel en de mogelijkheid tot werkhervatting. De verzuimoorzaak, -frequentie en –duur van werknemers bepalen of een combinatie van individuele begeleiding en organisatiebrede verandering noodzakelijk is.

Werkgevers betrek je actief bij de re-integratie. Wat kunnen zij doen in het proces om het herstel te bespoedigen? Of hoe kan toekomstig verzuim worden voorkomen? Immers, het verzuim binnen organisaties verlagen en voorkomen gaat verder dan het bieden van verzuimbegeleiding aan werknemers. Je bent dus ook gesprekspartner voor leidinggevenden, HR managers en directeuren. Je geeft advies over de inzetbaarheid van hun werknemers. Hoe ze deze kunnen vergroten en uitval kunnen beperken of voorkomen. Uiteraard houd je daarbij rekening met de privacy van de werknemers. En je ondersteunt bij het ontwikkelen van een passend verzuimbeleid, zodat verzuim voorkomen wordt en risico’s beperkt. Je werkt in een multidisciplinair team samen met bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen, re-integratie- en preventieadviseurs en psychologen. Gezamenlijk verlagen jullie, aantoonbaar en duurzaam, het verzuim bij werkgevers.