Onze mensen

Onze mensen

Onze casemanagers

Onze casemanagers bepalen, bewaken regisseren en ondersteunen het verzuimproces en de re-integratie, inclusief het contact tussen de betrokken partijen. Denk aan de werkgever en de werknemer, verzekeraars, interne professionals en externe partijen. Benieuwd hoe zij dat doen?

> Lees de verhalen van onze casemanagers.


Onze bedrijfsartsen

Onze bedrijfsartsen, bijgestaan door arbeidsdeskundigen en bedrijfsmaatschappelijk werkers, leveren een gespecialiseerde aanpak bij de re-integratie van werknemers. En onze consultants ondersteunen werkgevers in het creëren van condities voor werknemers om optimaal te kunnen functioneren in een organisatie, waardoor we verzuim voorkomen.

> Lees de verhalen van onze bedrijfsartsen.