Nieuws & Updates bij ArboNed

Nieuws & Updates

19 maart 2019

Proef Zeeland, in werk én vrije tijd

Voor ArboNed Zeeland zijn we op zoek naar enthousiaste artsen die kennis willen maken met het vak van bedrijfsarts in Zeeland. Kom proeven hoe het is om een veelheid aan Zeeuwse ondernemers te helpen bij het verlagen van verzuim en het verhogen van werkplezier. In een prachtige provincie, die – naast het werk – ontzettend veel te bieden heeft.

Lees meer...

06 juli 2017

Inhouse opleiding casemanagement van start

Eind juni zijn wij gestart met het eerste college van de inhouse casemanagementopleiding ‘regie op verzuim’. Met de opleiding optimaliseren we de kennis en vaardigheden van onze casemanagers, zodat we onze klanten nog beter kunnen bedienen. Ook geven we hiermee invulling aan een groeiende opleidingsbehoefte bij onze professionals.

Lees meer...

10 april 2017

Hoe is het om bedrijfsarts te zijn?

Wij geven je tijdens een webinar van in 45 minuten inzicht in hoe het is om bedrijfsarts te zijn. Met medewerking van drie artsen en een klant, krijg je een goed beeld van het inspirerende, diverse vak van bedrijfsarts.

Lees meer...

09 maart 2017

Werken als bedrijfsarts, anders dan je denkt

Voortbordurend op de SZW-campagne ‘Bedrijfsarts worden’, geven wij tijdens een webinar van in 45 minuten inzicht in hoe het is om bedrijfsarts te zijn. Wat vraagt een MKB’er van je? Bedrijfsarts zijn is zoveel meer dan je denkt. Je bent steun en toeverlaat voor kleine ondernemers bij de aanpak van verzuim of je bent adviseur van de directie op het gebied van arbeid en gezondheid. Het vak kent zoveel variaties. Met medewerking van drie artsen en een klant, krijg je een goed beeld van het inspirerende, diverse vak van bedrijfsarts.

Lees meer...

07 februari 2017

Gevolgen wijzigingen Arbowet 2017

Op 24 januari jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De wet gaat per 1 juli aanstaande in. Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking steeds belangrijker wordt.

Lees meer...

26 januari 2017

Eerste kamer akkoord met wijzigingen Arbowet

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan.

Lees meer...

09 december 2016

Welke casemanager wil van baan veranderen?

Wij zoeken leuke, enthousiaste, nieuwe casemanagers.

Lees meer...

10 oktober 2016

Start campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’

Vandaag start de campagne 'Bedrijfsarts worden. Het betere werk!'. Tien ambassadeurs die werken als bedrijfsarts of voor het vak in opleiding zijn, laten via blogs, vlogs, social media, artikelen in vakbladen en presentaties de aantrekkelijke kanten en mogelijkheden van het vak zien.

Lees meer...

22 juni 2016

In het nieuws bij BNR: Structurele slaapproblemen starters leiden tot verzuim

Werknemers tussen de 25 en 30 jaar slapen twee keer zo slecht als werknemers in andere leeftijdsgroepen.

Lees meer...

13 juni 2016

Verzuim en vakantie, hoe zit het eigenlijk?

Wat kunt u als werkgever doen als uw werknemer zich ziekmeldt vanaf zijn vakantieadres? En misschien zijn er werknemers in uw bedrijf die al lange tijd ziek zijn, maar er toch even een paar dagen tussenuit willen. Mag u dit toestaan?

Lees meer...

04 april 2016

Slaaptekort ondergeschoven probleem werkend Nederland

Bij meer dan de helft van de bedrijven wordt over vermoeidheid geklaagd en binnen ruim 30% van de bedrijven wordt slaaptekort als een probleem ervaren. Slechts 10% van de bedrijven in Nederland pakt echter actief slaapproblemen aan. Dat blijkt uit een onderzoek van ArboNed.

Lees meer...

11 januari 2016

Belangrijke wetswijzigingen in begrijpelijke taal

Per 1 januari 2016 is een aantal belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd. Download onze publicatie en lees wat voor u als ondernemer belangrijk is om te weten over de gewijzigde regels.

Lees meer...

06 januari 2016

Webinar Arbeidsconflicten op 28 januari a.s.

In iedere werkomgeving komen confrontaties voor. Meestal zijn dit situaties waar mensen onderling prima uitkomen. Zo niet, dan kan dit leiden tot een conflict en soms zelfs tot verzuim. Wat kunt u doen om dit op te lossen?

Lees meer...

01 januari 2016

2016? Dat wordt een energiek en vitaal jaar

Een nieuw jaar ligt voor u. Zin in? Vol energie gaan we er weer tegenaan.

Lees meer...

31 december 2015

Minder verzuim en meer vitaliteit?

Heeft u alle kennis en vaardigheden in huis om uw mensen goed te begeleiden? Als u weet wat u kunt én wat u moet doen, voorkomt u verzuim en houdt u uw werknemers gezond en vitaal.

Lees meer...

16 november 2015

Jongeren centraal tijdens start: 'Week van de Werkstress'

Steeds meer jongeren hebben last van stress, met grote gevolgen: ziekteverzuim, fysieke klachten en een groeiend aantal burn-outs. De jongste generatie werkenden heeft zelfs de hoogste kans op een burn-out. Deze groep staat daarom centraal tijdens de aftrap van de Week van de Werkstress, een actiecampagne van het ministerie van SZW. http://www.arboned.nl/nieuwscentrum/nieuwsarchief/start-week-van-de-werkstress-ook-jonge-werknemer-verdient-aandacht/

Lees meer...

22 oktober 2015

Met subsidie uw werknemers vitaal houden

Organisaties die aan de slag willen met het verbeteren van de inzetbaarheid van hun werknemers, kunnen aanspraak maken op subsidie tot € 10.000. U kunt hiervoor tussen 19 oktober en 13 november aanvragen indienen. Werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van uw werknemers loont: het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Lees meer...

23 september 2015

Webinars om uw kennis up to date te houden

ArboNed maakt werkend Nederland gezonder en vitaler. Wij doen dat graag samen met u. Met plezier bieden wij u dit najaar drie interessante webinars aan. Tijdens deze webinars vertellen onze experts u graag meer over de belangrijkste aspecten van Gevaarlijke stoffen, Preventief medisch onderzoek en Werkstress. Meld u nu aan voor één of meerdere gratis webinars via https://www.onlineseminar.nl/arboned/ Vragen? Heeft u vragen over deze webinars? Neemt u dan contact op via meike.kroese(at)arboned.nl.

Lees meer...

27 augustus 2015

Kom uit uw stoel! De gevaren van zittend werken

We zitten op het werk steeds vaker, terwijl recent onderzoek uitwijst dat het leidt tot diabetes, depressies en kanker. Zitten is tot modern arbeidsrisico verklaard. Er is iets tegen te doen (en nee, sporten is het niet). bron: Elsevier

Lees meer...

01 juli 2015

Webinar RIE: is uw werkplek veilig en gezond?

Graag nodigen we u uit voor het bekijken van ons webinar ‘Trends en ontwikkelingen RIE’. Tijdens dit 45 minuten durende webinar krijgt u inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE), aangevuld met cases uit de praktijk. Belangrijk, omdat u met de RIE inzicht krijgt in de mogelijke risico’s die uw onderneming loopt.

Lees meer...

30 juni 2015

Energiek in warme tijden

De komende dagen worden in Nederland tropische temperaturen verwacht. Heerlijk als je tijd hebt om naar buiten te gaan en verkoeling kunt zoeken, maar hoe houd je het hoofd koel als je werkt?

Lees meer...

19 juni 2015

Rouw op het werk, het bespreken waard

Uitvaartorganisatie Yarden besloot onlangs, naar aanleiding van een onderzoek van ArboNed, dat medewerkers zelf moeten kunnen bepalen hoe lang ze thuis willen blijven na het verlies van een dierbare. Radio 1 sprak hierover met directievoorzitter Ron Bavelaar. Joyce Neijenhuis, bedrijfsmaatschappelijk werker, gaf een toelichting op het onderzoek van ArboNed.

Lees meer...

18 juni 2015

De overname is officieel

Op 17 juni is de overname van ArboNed door HumanCapitalCare bekrachtigd. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft toestemming gegeven en is de overeenkomst getekend.

Lees meer...

01 juni 2015

Welke risico’s loopt uw bedrijf?

Als u weet waar de risico’s schuilen, dan kunt u ze gericht aanpakken. Om zo verzuim te voorkomen. Met een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) krijgt u dit inzicht.

Lees meer...

29 april 2015

Overname ArboNed door HumanCapitalCare vergroot vitaliteitszorg in Nederland

Met deze overname kan HumanCapitalCare haar innovatieve en unieke online gezondheidsplatform

Lees meer...

28 april 2015

Nieuwsuur: Burn-out groeiend probleem onder jonge werknemers

Veel jonge werknemers zitten 'vast' in een baan die niet voldoet aan hun verwachtingen. Steeds meer jongeren hebben daarom last van stress.

Lees meer...

19 maart 2015

Als de lat maar hoger moet

Werk- of studeerverslaving wordt maar weinig serieus genomen of zelfs als iets positiefs gezien, maar het is wel degelijk een probleem. 'Op een vrije dag ben ik onrustig, gefrustreerd en chagrijnig.

Lees meer...

18 maart 2015

Verzuim door stress op steeds jongere leeftijd

Het gemiddelde verzuim in 2014 bedraagt 3.9%, en is hoger dan het verzuim in 2013 (3,8%). Ook is de gemiddelde verzuimduur toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 29 dagen in 2014.
Utrecht, 18 maart 2015 – Het gemiddelde verzuim in 2014 bedraagt 3.9%, en is hoger dan het verzuim in 2013 (3,8%). Ook is de gemiddelde verzuimduur toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 29 dagen in 2014. Stressklachten vormen de belangrijkste verzuimoorzaak en komen op steeds jongere leeftijd voor. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers.
In de zomer van 2014 zag ArboNed al dat verzuim na een jarenlange daling, stabiel bleef. Het is een bekend verschijnsel dat verzuim fluctueert met de economische ontwikkeling. Gaat het economisch slechter, dan neemt het verzuim af en bij economisch herstel stijgt verzuim. “De verklaring voor deze parallel is gelegen in de disciplinetheorie. Bij economische recessie stijgt werkloosheid en zijn mensen bang hun baan te verliezen. Gaat het economisch beter, dan stijgt het aantal banen en hebben mensen weer wat te kiezen op de arbeidsmarkt. We nemen het dan wat minder nauw met de discipline om tijdens ziekte toch te proberen naar het werk te gaan”, aldus Dr. Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij ArboNed.

Verzuim door stress

Roelen vervolgt: “Verzuim met stressgerelateerde klachten is verder gestegen. In 2013 werd langdurig verzuim in 29% van de gevallen veroorzaakt door stress. Afgelopen jaar had 33% van het langdurig verzuim te maken met stress, vooral onder 25-34 jarigen. Daarmee verschuift psychisch verzuim naar een jongere leeftijdscategorie. In het eerste decennium van deze eeuw zag ArboNed een piek in psychisch verzuim onder 35-44 jarigen. In 2013 was 43% van het langdurig verzuim in deze leeftijdscategorie stressgerelateerd, terwijl dit onder 25-34 jarigen in 2014 bijna 50% was. ArboNed signaleert in 2014 zelfs dat stressklachten de belangrijkste verzuimoorzaak is onder jonge werknemersBaanonzekerheid “Flexibilisering van de arbeidsmarkt zou dit kunnen verklaren”, aldus Dr. Ilona van Beek, research consultant bij ArboNed, met generatieverschillen op het werk als thema. Banen voor het leven zijn tegenwoordig eerder uitzondering dan regel. Sinds het begin van de economische crisis eind 2008 is het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie met ruim een half miljoen geslonken. In het vierde kwartaal kwam het aantal vaste werknemers uit op 4,8 miljoen (bron: CBS). Jonge werknemers werken in opeenvolgende tijdelijke banen. Tijdelijke contracten gaan gepaard met baanonzekerheid wat een belangrijke oorzaak van stress is. Bij mensen met een tijdelijk contract gaat de disciplinetheorie veel minder op dan bij werknemers in vaste banen. En dan kan de stress van een onzeker arbeidsperspectief – ook bij economisch herstel - een oorzaak zijn van psychisch verzuim.”

Vastzitten

ArboNed constateert dat de huidige jonge werknemers in een lastige tijd de arbeidsmarkt zijn ingestroomd, waarbij het moeilijk is een baan te vinden die past bij de ambities en competenties. Van Beek: “Veel jonge werknemers zitten ‘vast’ in een baan die niet voldoet aan de verwachtingen die ze vooraf hadden van hun carrière, ze vervullen functies die niet goed bij hen passen. Vanuit de context dat ze blij moeten zijn dat ze een baan hebben, hebben ze weinig vertrouwen in de toekomstige kansen.”

Hoge verwachtingen

Flexibilisering van de arbeidsmarkt betekent ook dat jonge werknemers een grote(re) verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen carrière. Zij moeten zich blijven ontwikkelen en bouwen aan een sociaal netwerk om hun positie op de arbeidsmarkt zeker te stellen. Van Beek: “Dit is mogelijk extra lastig voor degenen die net tot de arbeidsmarkt zijn toegetreden. Bovendien heeft deze laatste groep met grote veranderingen in korte tijd te maken: zij moeten een nieuwe identiteit vormen en hebben grotere verantwoordelijkheden dan voorheen. Ook hebben zij vaak hoge verwachtingen die niet matchen met de werkelijkheid. Hun enthousiasme verdwijnt als sneeuw voor de zon. Frustratie en onverschilligheid blijven over.” 

Verplichtingen thuis

Van Beek vervolgt: “De zorgdruk neemt toe door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. De laatste jaren zijn meer vrouwen toegetreden tot de arbeidsmarkt (arbeidsdeelname vrouwen 2014: 58,1%, bron: CBS) en is het aantal eenoudergezinnen toegenomen (in 2014 535 870 eenoudergezinnen, bron: CBS). De verplichtingen thuis leiden vaak tot tijdsdruk en stress. Dit geldt met name voor jonge gezinnen en geeft een grotere kans op burn-out.” Ook bij de oudere werknemers neemt de zorglast toe door de combinatie van mantelzorg en werk.

Bijna de helft van de mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar. In deze leeftijd hebben veel mantelzorgers naast de zorg voor hun gezin en hun werk ook de zorg voor hulpbehoevende ouders. Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 7 werknemers werk met mantelzorgtaken (bron: Stichting Werk & Mantelzorg).

Inzicht

Eind 2013 is het ministerie van SZW de campagne ‘Herken de Druppel’ gestart. De campagne heeft als doel stress bespreekbaar te maken op de werkvloer. ArboNed roept werkgevers op om stress aan te pakken. Veel psychisch verzuim is te voorkomen door vroegtijdig het gesprek met werknemers aan te gaan. Roelen: “Elke werkgever krijgt vroeg of laat te maken met verzuim door stress. Wij zien in de praktijk dat werkgevers die weten welke risico’s ze lopen, tijdig investeren in preventie. Want als werknemers ziek worden door stress, dan zitten ze gemiddeld 180 dagen thuis.”

Lees meer...

12 maart 2015

'Caren' met CAR

Een kerncompetentie voor organisaties is het vermogen zowel te kunnen binden als te kunnen boeien. Niet omdat het een garantie biedt dat de beste...

Lees meer...

16 februari 2015

Werknemers opnieuw tevreden over arbodiensten

Onderzoek van GfK toont opnieuw dat werknemers tevreden zijn over arbodiensten. Zij voelen zich serieus genomen, vinden dat afspraken worden nagekomen en dat vertrouwelijk wordt omgegaan met hun medische gegevens.

Lees meer...

19 januari 2015

Blue Monday

Vandaag is het Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Tenminste, als we de Britse psycholoog Cliff Arnall moeten geloven.

Lees meer...