Nieuws & Updates bij ArboNed

Nieuws & Updates

19 maart 2019

Proef Zeeland, in werk én vrije tijd

Voor ArboNed Zeeland zijn we op zoek naar enthousiaste artsen die kennis willen maken met het vak van bedrijfsarts in Zeeland. Kom proeven hoe het is om een veelheid aan Zeeuwse ondernemers te helpen bij het verlagen van verzuim en het verhogen van werkplezier. In een prachtige provincie, die – naast het werk – ontzettend veel te bieden heeft.

Lees meer...

06 juli 2017

Inhouse opleiding casemanagement van start

Eind juni zijn wij gestart met het eerste college van de inhouse casemanagementopleiding ‘regie op verzuim’. Met de opleiding optimaliseren we de kennis en vaardigheden van onze casemanagers, zodat we onze klanten nog beter kunnen bedienen. Ook geven we hiermee invulling aan een groeiende opleidingsbehoefte bij onze professionals.

Lees meer...

10 april 2017

Hoe is het om bedrijfsarts te zijn?

Wij geven je tijdens een webinar van in 45 minuten inzicht in hoe het is om bedrijfsarts te zijn. Met medewerking van drie artsen en een klant, krijg je een goed beeld van het inspirerende, diverse vak van bedrijfsarts.

Lees meer...

09 maart 2017

Werken als bedrijfsarts, anders dan je denkt

Voortbordurend op de SZW-campagne ‘Bedrijfsarts worden’, geven wij tijdens een webinar van in 45 minuten inzicht in hoe het is om bedrijfsarts te zijn. Wat vraagt een MKB’er van je? Bedrijfsarts zijn is zoveel meer dan je denkt. Je bent steun en toeverlaat voor kleine ondernemers bij de aanpak van verzuim of je bent adviseur van de directie op het gebied van arbeid en gezondheid. Het vak kent zoveel variaties. Met medewerking van drie artsen en een klant, krijg je een goed beeld van het inspirerende, diverse vak van bedrijfsarts.

Lees meer...

07 februari 2017

Gevolgen wijzigingen Arbowet 2017

Op 24 januari jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De wet gaat per 1 juli aanstaande in. Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking steeds belangrijker wordt.

Lees meer...

26 januari 2017

Eerste kamer akkoord met wijzigingen Arbowet

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan.

Lees meer...

09 december 2016

Welke casemanager wil van baan veranderen?

Wij zoeken leuke, enthousiaste, nieuwe casemanagers.

Lees meer...

10 oktober 2016

Start campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’

Vandaag start de campagne 'Bedrijfsarts worden. Het betere werk!'. Tien ambassadeurs die werken als bedrijfsarts of voor het vak in opleiding zijn, laten via blogs, vlogs, social media, artikelen in vakbladen en presentaties de aantrekkelijke kanten en mogelijkheden van het vak zien.

Lees meer...

22 juni 2016

In het nieuws bij BNR: Structurele slaapproblemen starters leiden tot verzuim

Werknemers tussen de 25 en 30 jaar slapen twee keer zo slecht als werknemers in andere leeftijdsgroepen.

Lees meer...

13 juni 2016

Verzuim en vakantie, hoe zit het eigenlijk?

Wat kunt u als werkgever doen als uw werknemer zich ziekmeldt vanaf zijn vakantieadres? En misschien zijn er werknemers in uw bedrijf die al lange tijd ziek zijn, maar er toch even een paar dagen tussenuit willen. Mag u dit toestaan?

Lees meer...

04 april 2016

Slaaptekort ondergeschoven probleem werkend Nederland

Bij meer dan de helft van de bedrijven wordt over vermoeidheid geklaagd en binnen ruim 30% van de bedrijven wordt slaaptekort als een probleem ervaren. Slechts 10% van de bedrijven in Nederland pakt echter actief slaapproblemen aan. Dat blijkt uit een onderzoek van ArboNed.

Lees meer...

11 januari 2016

Belangrijke wetswijzigingen in begrijpelijke taal

Per 1 januari 2016 is een aantal belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd. Download onze publicatie en lees wat voor u als ondernemer belangrijk is om te weten over de gewijzigde regels.

Lees meer...

06 januari 2016

Webinar Arbeidsconflicten op 28 januari a.s.

In iedere werkomgeving komen confrontaties voor. Meestal zijn dit situaties waar mensen onderling prima uitkomen. Zo niet, dan kan dit leiden tot een conflict en soms zelfs tot verzuim. Wat kunt u doen om dit op te lossen?

Lees meer...

01 januari 2016

2016? Dat wordt een energiek en vitaal jaar

Een nieuw jaar ligt voor u. Zin in? Vol energie gaan we er weer tegenaan.

Lees meer...

31 december 2015

Minder verzuim en meer vitaliteit?

Heeft u alle kennis en vaardigheden in huis om uw mensen goed te begeleiden? Als u weet wat u kunt én wat u moet doen, voorkomt u verzuim en houdt u uw werknemers gezond en vitaal.

Lees meer...

16 november 2015

Jongeren centraal tijdens start: 'Week van de Werkstress'

Steeds meer jongeren hebben last van stress, met grote gevolgen: ziekteverzuim, fysieke klachten en een groeiend aantal burn-outs. De jongste generatie werkenden heeft zelfs de hoogste kans op een burn-out. Deze groep staat daarom centraal tijdens de aftrap van de Week van de Werkstress, een actiecampagne van het ministerie van SZW. http://www.arboned.nl/nieuwscentrum/nieuwsarchief/start-week-van-de-werkstress-ook-jonge-werknemer-verdient-aandacht/

Lees meer...

22 oktober 2015

Met subsidie uw werknemers vitaal houden

Organisaties die aan de slag willen met het verbeteren van de inzetbaarheid van hun werknemers, kunnen aanspraak maken op subsidie tot € 10.000. U kunt hiervoor tussen 19 oktober en 13 november aanvragen indienen. Werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van uw werknemers loont: het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Lees meer...

23 september 2015

Webinars om uw kennis up to date te houden

ArboNed maakt werkend Nederland gezonder en vitaler. Wij doen dat graag samen met u. Met plezier bieden wij u dit najaar drie interessante webinars aan. Tijdens deze webinars vertellen onze experts u graag meer over de belangrijkste aspecten van Gevaarlijke stoffen, Preventief medisch onderzoek en Werkstress. Meld u nu aan voor één of meerdere gratis webinars via https://www.onlineseminar.nl/arboned/ Vragen? Heeft u vragen over deze webinars? Neemt u dan contact op via meike.kroese(at)arboned.nl.

Lees meer...

27 augustus 2015

Kom uit uw stoel! De gevaren van zittend werken

We zitten op het werk steeds vaker, terwijl recent onderzoek uitwijst dat het leidt tot diabetes, depressies en kanker. Zitten is tot modern arbeidsrisico verklaard. Er is iets tegen te doen (en nee, sporten is het niet). bron: Elsevier

Lees meer...

01 juli 2015

Webinar RIE: is uw werkplek veilig en gezond?

Graag nodigen we u uit voor het bekijken van ons webinar ‘Trends en ontwikkelingen RIE’. Tijdens dit 45 minuten durende webinar krijgt u inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE), aangevuld met cases uit de praktijk. Belangrijk, omdat u met de RIE inzicht krijgt in de mogelijke risico’s die uw onderneming loopt.

Lees meer...

30 juni 2015

Energiek in warme tijden

De komende dagen worden in Nederland tropische temperaturen verwacht. Heerlijk als je tijd hebt om naar buiten te gaan en verkoeling kunt zoeken, maar hoe houd je het hoofd koel als je werkt?

Lees meer...

19 juni 2015

Rouw op het werk, het bespreken waard

Uitvaartorganisatie Yarden besloot onlangs, naar aanleiding van een onderzoek van ArboNed, dat medewerkers zelf moeten kunnen bepalen hoe lang ze thuis willen blijven na het verlies van een dierbare. Radio 1 sprak hierover met directievoorzitter Ron Bavelaar. Joyce Neijenhuis, bedrijfsmaatschappelijk werker, gaf een toelichting op het onderzoek van ArboNed.

Lees meer...

18 juni 2015

De overname is officieel

Op 17 juni is de overname van ArboNed door HumanCapitalCare bekrachtigd. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft toestemming gegeven en is de overeenkomst getekend.

Lees meer...

01 juni 2015

Welke risico’s loopt uw bedrijf?

Als u weet waar de risico’s schuilen, dan kunt u ze gericht aanpakken. Om zo verzuim te voorkomen. Met een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) krijgt u dit inzicht.

Lees meer...

29 april 2015

Overname ArboNed door HumanCapitalCare vergroot vitaliteitszorg in Nederland

Met deze overname kan HumanCapitalCare haar innovatieve en unieke online gezondheidsplatform

Lees meer...

28 april 2015

Nieuwsuur: Burn-out groeiend probleem onder jonge werknemers

Veel jonge werknemers zitten 'vast' in een baan die niet voldoet aan hun verwachtingen. Steeds meer jongeren hebben daarom last van stress.

Lees meer...

19 maart 2015

Als de lat maar hoger moet

Werk- of studeerverslaving wordt maar weinig serieus genomen of zelfs als iets positiefs gezien, maar het is wel degelijk een probleem. 'Op een vrije dag ben ik onrustig, gefrustreerd en chagrijnig.

Lees meer...

18 maart 2015

Verzuim door stress op steeds jongere leeftijd

Het gemiddelde verzuim in 2014 bedraagt 3.9%, en is hoger dan het verzuim in 2013 (3,8%). Ook is de gemiddelde verzuimduur toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 29 dagen in 2014.

Lees meer...

12 maart 2015

'Caren' met CAR

Een kerncompetentie voor organisaties is het vermogen zowel te kunnen binden als te kunnen boeien. Niet omdat het een garantie biedt dat de beste...

Lees meer...

16 februari 2015

Werknemers opnieuw tevreden over arbodiensten

Onderzoek van GfK toont opnieuw dat werknemers tevreden zijn over arbodiensten. Zij voelen zich serieus genomen, vinden dat afspraken worden nagekomen en dat vertrouwelijk wordt omgegaan met hun medische gegevens.

Lees meer...

19 januari 2015

Blue Monday

Vandaag is het Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Tenminste, als we de Britse psycholoog Cliff Arnall moeten geloven.
Vandaag is het Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Tenminste, als we de Britse psycholoog Cliff Arnall moeten geloven. Op basis van een formule stelde hij dat de maandag van de laatste volle week van januari de dag is waarop de meeste mensen zich depressief voelen. Maar hoe serieus moeten wij Blue Monday eigenlijk nemen?
De formule van Cliff Arnall
De formule is als volgt:
[W+(D-d)] x TQ
        MxNa

De meest deprimerende dag van het jaar is bepaald aan de hand van het weer (W), de hoogte van eventuele schulden die wij hebben (D), ons maansalaris (d), de hoeveelheid tijd die verstreken is na Kerst (T), de mate waarin het ons lukt om goede voornemens vol te houden (Q), onze motivatie in het algemeen (M), de noodzaak die wij voelen om actie te ondernemen (N) en de mate waarin wij daadwerkelijk actie ondernemen (A).

Op het eerste gezicht lijkt de formule willekeurig te zijn opgesteld en er lijken belangrijke factoren te ontbreken. Wij weten bijvoorbeeld dat als wij vertrouwen hebben in onszelf en in onze capaciteiten, we veerkrachtiger zijn (Hoijtink, Te Brake & Dückers, 2011). Ook de aanwezigheid van een sociaal netwerk zoals familie, vrienden, kennissen en/of collega’s, zorgt ervoor dat wij beter opgewassen zijn tegen de eisen die het leven aan ons stelt. Het is onduidelijk hoe Cliff Arnall tot zijn formule is gekomen. Een onderbouwing voor de formule ontbreekt en er is veel kritiek vanuit wetenschappelijke kringen.

Een wekelijks terugkerend fenomeen?
Er is overigens wel wetenschappelijke literatuur te vinden over Blue Monday. Blue Monday staat niet alleen voor de meest deprimerende dag van het jaar, maar ook voor de maandag in het algemeen. Onze stemming zou het slechtse zijn op maandag en verbeteren naarmate de week vordert, met een boost op vrijdag en een positieve piek in het weekend (Stone, Schneider & Harter, 2012). Is er wel wetenschappelijk bewijs voor deze aanname?

Onderzoek onder 340.000 mensen in de VS laat zien dat wij op de maandag niet meer negatieve emoties ervaren dan gemiddeld op de andere werkdagen. Daarnaast ervaren wij op de maandag ook niet minder positieve emoties dan gemiddeld op de andere werkdagen. Hieruit kunnen wij dus concluderen dat de veronderstelling dat onze stemming het slechts is op maandag niet klopt. Voor de boost op vrijdag en de positieve piek in het weekend is wel bewijs. Op vrijdag ervaren wij meer positieve emoties en minder negatieve emoties dan op de andere werkdagen en in het weekend ervaren wij meer positieve en minder negatieve emoties dan doordeweeks. Dat we denken dat onze stemming het slechts is op maandag komt misschien wel door de overgang van de zondag op een doordeweekse dag.

Gepensioneerden
Het is opvallend dat het onderzoek laat zien dat ook gepensioneerden beter gestemd zijn tijdens het weekend dan op doordeweekse dagen. De verschillen in onze stemming zijn dus niet volledig toe te schrijven aan ons werk. Mogelijk spelen de sociale activiteiten die wij veelal in het weekend ondernemen een belangrijke rol. Het merendeel van de gepensioneerden ziet immers in het weekend de kinderen en eventuele kleinkinderen en ervaart dit positief.

Verbanden met psychisch verzuim en mentale weerbaarheid?
Uit de verzuimcijfers van ArboNed blijkt dat het psychisch verzuim in de zomermaanden en in december het laagst is en in de periode van september tot en met januari (met uitzondering van december) het hoogst. In de zomer is er meestal minder werkdruk, het werk is makkelijker vol te houden en veel werknemers gebruiken de vakanties als datum voor betermelding.

Hoewel wij vraagtekens zetten bij Blue Monday, kunnen we wel begrijpen dat het mislukken van goede voornemens je niet vrolijker maakt. De mentale weerbaarheid wordt onder andere bepaald door persoonsgebonden hulpbronnen zoals hoop, optimisme, veerkracht en zelfeffectiviteit (Luthans, Avey, Avolio, Norman & Combs, 2006; Hoedeman, 2013). Het behalen van onze doelen draagt bij aan deze persoonsgebonden hulpbronnen (Schaufeli & Salanova, 2007). Het versterkt bijvoorbeeld ons zelfvertrouwen. Als je erachterkomt dat je goede voornemens niet gaan lukken, dan krijg je soms een ‘dip’ in je hoop, optimisme en gevoel van zelfeffectiviteit, en voel je je tijdelijk minder positief.

De maakbaarheid van ons welbevinden
Het goede nieuws is dat wij ons welbevinden voor een groot deel zelf in de hand hebben (Ouweneel, Le Blanc & Schaufeli, 2014). Ons welbevinden wordt voor 50% bepaald door onze genen, voor 10% door omstandigheden en voor 40% door doelbewuste activiteiten die wij zelf ondernemen.

Met een klein gebaar kunnen we ons al gelukkiger en minder depressief voelen. Als we iedere (werk)dag ten minste vijf vriendelijke daden verrichten en deze daden samen met de reacties van anderen hierop aan het einde van de dag opschrijven, nemen onze positieve emoties toe. Denk hierbij aan het openhouden van een deur voor een collega of een drukke collega werk uit handen nemen. Deze vriendelijke gebaren zorgen ervoor dat wij ons goed over onszelf voelen en: wie goed doet, goed ontmoet.

Over het algemeen zijn haalbare en concrete doelen makkelijker te behalen en vol te houden (Boseli, 2010). Een voorbeeld: ik ga met ingang van aanstaande maandag twee keer per week twintig minuten extra wandelen en als me dit goed afgaat wordt dit twee keer dertig minuten. Als je het doel haalt en volhoudt, krijg je meer zelfvertrouwen om een volgend doel te stellen.

Herken de signalen, voorkom psychisch verzuim
Natuurlijk heeft iedereen wel eens een dag dat je je minder prettig voelt. Maar als dit vaak voorkomt en lang duurt, kan het zijn dat je last hebt van stress. Onderschat de risico’s niet: van te lang en te veel stress kun je ziek worden. Stress is de belangrijkste veroorzaker van psychisch verzuim. Wist u dat 33% van het langdurig verzuim een psychisch oorzaak heeft? U bent uw werknemer gemiddeld 180 dagen kwijt als hij uitvalt door psychische klachten. ArboNed heeft aangetoond dat veel psychisch verzuim te voorkomen is. Het tijdig herkennen van signalen voorkomt uitval. ArboNed biedt trainingen aan leidinggevenden aan om psychisch verzuim te voorkomen en mentale weerbaarheid van werknemers te versterken. Lees meer over de training >>

Een aantal werknemers van ArboNed weet hoe het is om uit te vallen door stress, zij vertellen u hun verhaal. Bekijk de documentaires >>

Auteur Ilona van Beek, research consultant bij ArboNed, is in 2014 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het onderscheid tussen bevlogenheid en werkverslaving. Binnen ArboNed doet zij bij organisaties onderzoek naar het ziekteverzuim en de duurzame inzetbaarheid van werknemers evenals naar de factoren die hierop van invloed zijn. Dit verschaft organisaties zowel inzicht als handvatten om het ziekteverzuim terug te dringen en de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Ook geeft zij de workshop ‘omgaan met emoties’.

Auteur Rob Hoedeman is in 2010 gepromoveerd op de onderwerpen onbegrepen lichamelijke klachten en psychisch verzuim. Hij is praktiserend bedrijfsarts bij ArboNed en geeft trainingen aan leidinggevenden over psychisch verzuim en het bevorderen van mentale weerbaarheid.

Literatuur

Boselie, P. (2010). Strategic human research management: A balanced approach. New York: McGraw-Hill. Hoedeman, R.(2013). De spiraaltheorie: Brug tussen psychische ziekte en mentale gezondheid. Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde,  211-  215.

Hoijtink, L.M., Te Brake, J.H.M. & Dückers, M.L.A. (2011). Veerkracht monitor: Ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht. Diemen: Stichting Kenniscentrum Impact.

Luthans, F, Avey J.B., Avolio, B.J., Norman, S.M. & Combs, G.M. (2006). Psychological capital development: Toward a micro-intervention. Journal of Organizational Behavior, 27,  397-393.

Ouweneel, E., Le Blanc, P.M. & Schaufeli, W.B. (2014). On being grateful and kind: Results of two randomized controlled trials on study-related emotions and academic engagement. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 148, 37-60.

Schaufeli, W.B. & Salanova, M. (2007). Work engagement: An emerging psychological concept and its implications for organizations. In S.W. Gilliland, D.D. Steiner and D.P. Skarlicki (Eds.), Research in social issues in management: Managing social and ethical issues in organizations (Vol. 5, pp. 135-177). Greenwich, CT: Information Age.

Stone, A.A., Schneider, S. & Harter, J.K. (2012). Day-of-week mood patterns in the United States: On the existence of ‘Blue Monday’, ‘Thank God it’s Friday’ and weekend effects. The Journal of Positive Psychology: Dedicated to furthering research and promoting good practice, 7, 306-314.

Lees meer...