Veiligheidsdeskundige bij ArboNed

Veiligheidskundige

De veiligheidskundige begeleidt werkgevers bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Naast onderzoek en analyse, verzorgt hij bijeenkomsten waar hij de veiligheidsmaterie op enthousiaste wijze overbrengt op zowel de werkgever als zijn werknemers.

Veiligheids- en gezondheidsplannen, het opstellen van documenten en het uitvoeren van risico-inventarisaties en - evaluaties behoren uiteraard tot het takenpakket van de veiligheidskundige. Hij zoekt in zijn werk naar concrete - en zeker ook vernieuwende - oplossingen voor de risico's, die uit de onderzoeken naar voren komen.


Meer informatie?

Voor vragen of informatie over werken bij ArboNed kun je altijd contact opnemen met:

Ellen Verweij - ArboNed

Ellen Verweij

HR adviseur